BC
Themba 🌣
@RaphaelMahlangu 5 months, 2 weeks ago 177 views

My taxi trip to Soweto

A thread!!!

Sisamele kuth i taxi igcwale mangithi tlaa, kuhleli shambula phambili
Ngajampela front seat

Me: Hi
Her: Hi and you
Hi and you 🤔
Beauty with ICU English
Ngathi iSlay Queen lo, ai fede
Taxi got full and the driver washay'moto, Taxi maths struggle yacala
uDriver sekabona ukuthi itaxi maths yang'bhayzisa wathi ndoda letha iR235 yam' uzosala uzobanika esalayo
Sengfunana ne calculator app, konje ngay' deleta to create space for porn videos
Ngsabala ichange ngizwe nge Slay Queen sithi "Driver after robot put me down"
Makahlika uGal kanty ushaya nge walk yephara muhle mahala

Wheel alignment dololo
Me: konje nithe niy'100 ku R13:50?
Passengers: ku R100 sithe 4, bese kwi R50 sathi 3 kwandlula iR70 ye 4
Me: kanjan manje, akusena mali lakim

Kanti usisi wamehlo aphambene ukhiphe imali nge window athi uyidlulisela emuva
Change ye R50 for 2 ayikabuyi
Everyone etaxin looking at me like bekayaphi phambili
Taxi mayfika estop sign ngahlika fast ngadlaphansi
After 2 minutes ngizwe nge "VIMBA"
Ngsabaleka bangshaya nge gebhu
I was caught banginyisa yong
When returning back i didn't want anything to do with taxis
The end!

Cred: Veja Vandal from the village

More from Themba 🌣

You May Also Like